loading

Luận án, luận văn

Fabrication and characterisation of poly (lactic acid-CO-Ɛ-caprolactone) cylindrical scaffold for vascular tissue engineering / Trần Thanh Tâm

Tác giả : Trần Thanh Tâm

Nhà xuất bản : Universiti Sains Malaysia

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Penang, Malaysia

Mô tả vật lý : xxiv, 197 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 616.12

Chủ đề : 1. Bệnh tim mạch -- Điều trị. 2. Kỹ thuật mô.. 3. Luận án -- Malaysia.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26110
Đang xử lý kỹ thuật
Top