loading

Luận án, luận văn

Quá trình đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam : thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Lan ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hùng Hậu

Tác giả : Nguyễn Thị Lan ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hùng Hậu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 378.009597

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Trường Đại học và Cao đẳng -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26101
Đang xử lý kỹ thuật
Top