loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quá trình đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam : thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Lan ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hùng Hậu

Tác giả : Nguyễn Thị Lan ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hùng Hậu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 196, [105] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.009597

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Trường Đại học và Cao đẳng -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26099
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26100 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top