loading

Luận án, luận văn

Khảo sát một số bài toán không chỉnh cho phương trình loại Elliptic và Parabolic / Lưu Hồng Phong ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Hoàng Quân

Tác giả : Lưu Hồng Phong ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Hoàng Quân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 515.353

Chủ đề : 1. Bài toán ngược (Phương trình vi phân) -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Phương trình vi phân Elliptic -- Tóm tắt. 4. Phương trình vi phân parabolic -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26086
Đang xử lý kỹ thuật
Top