loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khảo sát một số bài toán không chỉnh cho phương trình loại Elliptic và Parabolic / Lưu Hồng Phong ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Hoàng Quân

Tác giả : Lưu Hồng Phong ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Hoàng Quân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : v, 103, [17] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515.353

Chủ đề : 1. Bài toán ngược (Phương trình vi phân). 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phương trình vi phân Elliptic. 4. Phương trình vi phân parabolic. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26084
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26085 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top