loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tín dụng ngân hàng thương mại đối với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng / Đào Dũng Trí ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Loan

Tác giả : Đào Dũng Trí ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Loan

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 166, cxxi, [33] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.710959769

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngân hàng thương mại -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 3. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 4. Tín dụng nông nghiệp -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 5. Tín dụng thương mại -- Việt Nam -- Lâm Đồng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26078
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26079 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top