loading

Luận án, luận văn

Phương pháp toán tử giải phương trình Schrodinger cho nguyên tử có một hoặc hai điện tử trong từ trường / Cao Hồ Thanh Xuân ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng

Tác giả : Cao Hồ Thanh Xuân ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 27 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm

Số phân loại : 530.12

Chủ đề : 1. Hydrogen -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Lý thuyết lượng tử -- Tóm tắt. 4. Nguyên tử -- Tóm tắt. 5. Phương trình Schrodinger -- Tóm tắt. 6. Từ trường -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26077
Đang xử lý kỹ thuật
Top