loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phương pháp toán tử giải phương trình Schrodinger cho nguyên tử có một hoặc hai điện tử trong từ trường / Cao Hồ Thanh Xuân ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng

Tác giả : Cao Hồ Thanh Xuân ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hoàng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : v, 117, [14] tờ : bảng, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 530.12

Chủ đề : 1. Hydrogen. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Lý thuyết lượng tử. 4. Nguyên tử. 5. Phương trình Schrodinger. 6. Từ trường. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26075
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26076 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top