loading

Luận án, luận văn

Bài toán ngược cho phương trình khuếch tán với đạo hàm Riesz-Feller / Đinh Nguyễn Duy Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Đăng Đức Trọng

Tác giả : Đinh Nguyễn Duy Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Đăng Đức Trọng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 515.357

Chủ đề : 1. Bài toán ngược (Phương trình vi phân) -- Tóm tắt. 2. Đạo hàm Riesz-Feller -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Quá trình khuếch tán -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26071
Đang xử lý kỹ thuật
Top