loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Bài toán ngược cho phương trình khuếch tán với đạo hàm Riesz-Feller / Đinh Nguyễn Duy Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Đăng Đức Trọng

Tác giả : Đinh Nguyễn Duy Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Đăng Đức Trọng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iv, 90, [12] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515.357

Chủ đề : 1. Bài toán ngược (Phương trình vi phân). 2. Đạo hàm Riesz-Feller. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Quá trình khuếch tán. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26069
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26070 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top