loading

Sách, tuyển tập

Chúng ta : tiểu thuyết. T.2 / Tân Di Ổ ; Hàn Vũ Phi dịch

Tác giả : Tân Di Ổ ; Hàn Vũ Phi dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 360 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786045545973

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3580/2020
(VH 1871/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3581/2020
(VH 1871/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top