loading

Sách, tuyển tập

Nếm sake ở Kobenhavn : du ký / Lê Thanh Hải

Tác giả : Lê Thanh Hải

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 191 tr. : tranh ảnh ; 21 cm

ISBN : 9786046823520

Số phân loại : 895.9228403

Chủ đề : 1. Du ký Đan Mạch. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3674/2020
(VH 6077/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3675/2020
(VH 6077/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top