loading

Sách, tuyển tập

Ngày tâm ta an, sóng gió sẽ tan / Viết: Lý Lê ; Thẩm Gia Kha giám chế ; Nguyễn Vinh Chi dịch

Tác giả : Viết: Lý Lê ; Thẩm Gia Kha giám chế ; Nguyễn Vinh Chi dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 286 tr. : hình ảnh ; 21 cm

ISBN : 9786045540039

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Bình yên trong tâm hồn. 2. Kỹ năng sống. 3. Tâm lý học ứng dụng. 4. Thành công. 5. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3572/2020
(1273/12)
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3573/2020
(1273/13)
Đang xử lý kỹ thuật
Top