loading

Sách, tuyển tập

Món ngon dặm đường đất nước / Huỳnh Thu Dung

Tác giả : Huỳnh Thu Dung

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 129 tr. : tranh ảnh màu ; 21 cm

ISBN : 9786046850984

Số phân loại : 394.1209597

Chủ đề : 1. Ẩm thực -- Việt Nam. 2. Việt Nam -- Mô tả và du lịch.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3670/2020
(6373)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3671/2020
(6374)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top