loading

Sách, tuyển tập

Bác Hồ với văn nghệ / Trần Quân Ngọc sưu tầm và biên soạn

Tác giả : Trần Quân Ngọc sưu tầm và biên soạn

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 175 tr. : chân dung, tranh ảnh ; 21 cm

ISBN : 9786045805602

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Chủ tịch -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2254/2021
(13654/9)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2255/2021
(13654/10)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2256/2021
(13654/11)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top