loading

Sách, tuyển tập

Tự tin như ánh sáng / Harriet Griffey ; Bích Phương dịch

Tác giả : Harriet Griffey ; Bích Phương dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 207 tr. : hình vẽ ; 17 cm

ISBN : 9786047766321

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Tâm lý học ứng dụng. 2. Tự hoàn thiện (Tâm lý học). 3. Tự tin.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 904/2020
(1220/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 905/2020
(1220/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top