loading

Sách, tuyển tập

Sống bản lĩnh theo cách một quý cô / Ellen Fein, Sherrie Schneider ; Hiếu Trung dịch

Tác giả : Ellen Fein, Sherrie Schneider ; Hiếu Trung dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 319 tr. : hình vẽ ; 19 cm

ISBN : 9786045536315

Số phân loại : 646.77

Chủ đề : 1. Hẹn hò (Phong tục xã hội). 2. Quan hệ nam nữ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 924/2020
(10639/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 925/2020
(10639/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top