loading

Sách, tuyển tập

Mười hai năm, kịch cố nhân : tiểu thuyết. T.1 / Mặc Bảo Phi Bảo ; Ngọc Hoàng dịch

Tác giả : Mặc Bảo Phi Bảo ; Ngọc Hoàng dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 443 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049758027

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3464/2020
(VH 1779/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3465/2020
(VH 1779/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top