loading

Sách, tuyển tập

Em hiểu chuyện như thế có thấy mệt không? / Học Trưởng A Mạc ; Celia Nguyễn dịch

Tác giả : Học Trưởng A Mạc ; Celia Nguyễn dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 315 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786049849305

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Trung Quốc -- Tiểu thuyết. 2. Văn học Trung Quốc -- Tiểu thuyết.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3397/2020
(VH 1732/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3398/2020
(VH 1732/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top