loading

Sách, tuyển tập

Ai bảo gái hư không có quà = A beautiful bad girl / Thùy Chi

Tác giả : Thùy Chi

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 206 tr. : hình vẽ ; 20 cm

ISBN : 9786047760862

Số phân loại : 895.9228408

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 842/2020
(VH 6247/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 843/2020
(VH 6247/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top