loading

Sách, tuyển tập

Ngày một người không còn là tất cả / Nam Thanh

Tác giả : Nam Thanh

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 303 tr. : hình vẽ ; 20 cm

ISBN : 9786045657669

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 820/2020
(VH 4488/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 821/2020
(VH 4488/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top