loading

Sách, tuyển tập

Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần / Quan Đông Dã Khách ; Ngọc Dao dịch

Tác giả : Quan Đông Dã Khách ; Ngọc Dao dịch

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 343 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786048993719

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Truyện tình yêu. 3. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3329/2020
(VH 1853/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3330/2020
(VH 1853/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top