loading

Sách, tuyển tập

Những chuyện kỳ bí trong ngõ hẹp / Đàm Tín Giới ; Lucia Nanami dịch

Tác giả : Đàm Tín Giới ; Lucia Nanami dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 367 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047768417

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3316/2020
(VH 1691/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3317/2020
(VH 1691/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top