loading

Sách, tuyển tập

Cũng chỉ là hạt bụi : tiểu thuyết / Mộc Phù Sinh ; Vươnhg Thanh Tâm dịch

Tác giả : Mộc Phù Sinh ; Vươnhg Thanh Tâm dịch

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 447 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045666791

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3296/2020
(VH 1797/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3297/2020
(VH 1797/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top