loading

Sách, tuyển tập

Em chỉ nói những điều họ muốn / Miao

Tác giả : Miao

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 362 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049772313

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3127/2020
(VH 4479/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3128/2020
(VH 4479/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top