loading

Sách, tuyển tập

Tâm lý học tiếp thị : bí kíp đọc vị khách hàng / Hà Thánh Quân ; Tạ Thu Ngân dịch

Tác giả : Hà Thánh Quân ; Tạ Thu Ngân dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 213 tr. : hình vẽ màu ; 24 cm

ISBN : 9786047768936

Số phân loại : 658.0019

Chủ đề : 1. Khách hàng -- Tâm lý học. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Thành công trong kinh doanh. 4. Tiếp thị -- Khía cạnh tâm lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 3100/2020
(DN 1543/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3101/2020
(11580/1)
Đang bận
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3102/2020
(11580/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top