loading

Sách, tuyển tập

Leggiamo in italiano : corso di italiano - 15 unità, 70 testi = Đọc tiếng Ý : 15 bài học, 70 bài đọc hiểu. T.1 / Trương Văn Vỹ biên soạn

Tác giả : Trương Văn Vỹ biên soạn

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 187 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786047365371

Số phân loại : 458.64

Chủ đề : 1. Đọc hiểu. 2. Tiếng Ý -- Dạy và học. 3. Tiếng Ý -- Từ vựng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 2_Doc LV 188/2020
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 2_Doc LV 189/2020
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top