loading

Sách, tuyển tập

Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1961-1975) : sách chuyên khảo / Đỗ Văn Biên

Tác giả : Đỗ Văn Biên

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 319 tr. : tranh ảnh ; 24 cm

ISBN : 9786047361588

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam -- 1961-1975. 2. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975. 3. Việt Nam -- Lịch sử -- 1961-1975.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Phục dựng quá trình hình thành, các bước phát triển của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (BTHTWC) từ năm 1961 đến 1975. Một số đặc điểm về tổ chức, hoạt động của BTHTWC trong chiến tranh và đưa ra một số nhận xét, đánh giá về vai trò, vị trí, những đóng góp cũng như những hạn chế của BTHTWC trong kháng chiến chống Mỹ, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm của công tác tuyên huấn trong kháng chiến ở miền Nam

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2993/2020
(14105/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2994/2020
(14105/2)
Đang được mượn
Top