loading

Sách, tuyển tập

Một thời nhà giáo : chân dung các nhà giáo cách mạng ở Khánh Hòa / Nguyễn Thị Kim Hoa và các tác giả

Tác giả : Nguyễn Thị Kim Hoa và các tác giả

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 138 tr. : chân dung, hình ảnh ; 21 cm

ISBN : 9786047356775

Số phân loại : 371.100959756

Chủ đề : 1. Nhà giáo -- Việt Nam -- Khánh Hòa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2929/2020
(5656)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2930/2020
(5657)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top