loading

Sách, tuyển tập

Văn hóa ẩm thực Việt Nam. T.1, Các món ăn miền Bắc / Băng Sơn - Mai Khôi biên khảo và sáng tác

Tác giả : Băng Sơn - Mai Khôi biên khảo và sáng tác

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 514 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 394.1209597

Chủ đề : 1. Ẩm thực -- Việt Nam. 2. Ẩm thực -- Việt Nam -- Miền Bắc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2787/2020
(6370)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top