loading

Sách, tuyển tập

Hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương thời kỳ 1930-1945 / Trần Nam Tiến

Tác giả : Trần Nam Tiến

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 319 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046862956

Số phân loại : 324.25970751

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Cuốn sách “Hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương thời kỳ 1930-1945” nói về quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập dân tộc 1930-1945. Qua đó, khẳng định sự ra đời của Đảng ta là tất yếu và đáp ứng đúng yêu cầu của thời đại; sự lãnh đạo của Đảng ta là đúng đắn, tài tình và sáng suốt, đã góp phần đưa đất nước ta đi lên, phát triển, sánh vai cùng các cường quốc năm châu

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2784/2020
(3581)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2785/2020
(3582)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top