loading

Sách, tuyển tập

Atomistique ? Certificat de chimie générale / J. Amiel

Tác giả : J. Amiel

Nhà xuất bản : Claude Hermant

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 144, iii tr., 1 tờ đính : hình vẽ, biểu đồ ; 23 cm

Số phân loại : 539.14

Chủ đề : 1. Cấu trúc nguyên tử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 9 LV 1569/90
(K09.31_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top