loading

Sách, tuyển tập

Atome et cosmos : le monde de la physique monderne / Hans Reichenbach ; trad. par Maurice Lecat

Tác giả : Hans Reichenbach ; trad. par Maurice Lecat

Nhà xuất bản : Ernest Flammarion

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 284 tr. : hình vẽ ; 19 cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Nguyên tử. 2. Vũ trụ học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 LN 512/90
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top