loading

Sách, tuyển tập

Atlas of continental displacement : 200 million years to the present / H.G. Owen

Tác giả : H.G. Owen

Nhà xuất bản : Cam. Univ. Pr.

Năm xuất bản : 1983

Nơi xuất bản : Cambridge [etc.]

Mô tả vật lý : 159 tr. : bản đồ, biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 551.41

Chủ đề : 1. Đại dương -- Bản đồ. 2. Lục địa -- Bản đồ. 3. Lý thuyết đại dương lan rộng trong địa chấn học -- Bản đồ. 4. Trôi dạt lục địa -- Bản đồ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 450/89
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top