loading

Sách, tuyển tập

Mắt bão / Sunness ; Hàn Vũ Phi dịch

Tác giả : Sunness ; Hàn Vũ Phi dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 579 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045526392

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2597/2020
(VH 1863/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2598/2020
(VH 1863/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top