loading

Sách, tuyển tập

Công ty phép thuật. T.4, Tổ kiến lửa Texas : tiểu thuyết / Shanna Swendson ; Phương Anh dịch

Tác giả : Shanna Swendson ; Phương Anh dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 407 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049572074

Số phân loại : 813.6

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2567/2020
(VH 553/10)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2568/2020
(VH 553/11)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2569/2020
(VH 553/12)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6493/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6494/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top