loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

The relationships of customer perceived value with service quality, customer satisfaction, repurchase intention and word of mouth in B2B prpfessional services : the case of general insurance in Vietnam / Nguyễn Xuân Nhĩ

Tác giả : Nguyễn Xuân Nhĩ

Nhà xuất bản : International University

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : xvii, 249 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 658.812

Chủ đề : 1. Dịch vụ khách hàng -- Đánh giá. 2. Dịch vụ khách hàng -- Kiểm tra chất lượng. 3. Hài lòng khách hàng. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Tiếp thị công nghiệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26067
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top