loading

Luận án, luận văn

So sánh sự phát triển tâm thần vận động của trẻ đơn thai, đủ tháng sinh ra từ chương trình hỗ trợ sinh sản với trẻ sinh ra do mang thai tự nhiên / Lê Thị Minh Châu ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Minh Xuân, Võ Minh Tuấn

Tác giả : Lê Thị Minh Châu ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Minh Xuân, Võ Minh Tuấn

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : bảng ; 21 cm

Số phân loại : 618.2

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Tâm lý học trẻ em -- Tóm tắt. 3. Thai kỳ -- Tóm tắt. 4. Thai nhi -- Tăng trưởng -- Tóm tắt. 5. Trẻ sơ sinh -- Chăm sóc -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26066
Đang xử lý kỹ thuật
Top