loading

Luận án, luận văn

Implementation of a dialectical constructivist pedagogy in primary Vietnamese language education / Lê Ngọc Hóa

Tác giả : Lê Ngọc Hóa

Nhà xuất bản : Université Grenoble Alpes

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Grenoble, France

Mô tả vật lý : xxv, 284, lii tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 372.6

Chủ đề : 1. Luận án -- Pháp. 2. Tiếng Việt -- Dạy và học (Tiểu học).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26060
Đang xử lý kỹ thuật
Top