loading

Sách, tuyển tập

Mình có nợ nhau từ kiếp trước : tiểu thuyết / Tào Đình ; Thúy Ngọc dịch

Tác giả : Tào Đình ; Thúy Ngọc dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 547 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786049761911

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2646/2020
(VH 1879/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top