loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Study on synthesis and applications of two new linkers H4TDA and H4ODA based metal-organic frameworks / Nguyễn Thanh Bình ; supervisors : Nguyen Cong Tranh, Ho Thi Cam Hoai

Tác giả : Nguyễn Thanh Bình ; supervisors : Nguyen Cong Tranh, Ho Thi Cam Hoai

Nhà xuất bản : University of Science

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : xii, 118, xli, [17] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 541

Chủ đề : 1. Hóa học vật lý. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Vật liệu cấu trúc Nano. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26057
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26058 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top