loading

Luận án, luận văn

Natural history of meal-induced changes in blood pressure, gastric emptying and incretin hormone secretion and approaches to the management of postprandial hypotension / Phạm Thái Hưng

Tác giả : Phạm Thái Hưng

Nhà xuất bản : University of Adelaide

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Adelaide, Australia

Mô tả vật lý : 295 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 616.13

Chủ đề : 1. Huyết áp thấp -- Ăn uống điều trị. 2. Huyết áp thấp -- Khía cạnh dinh dưỡng. 3. Huyết áp thấp -- Phòng ngừa. 4. Luận án -- Úc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26056
Đang xử lý kỹ thuật
Top