loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

An investigation of ICT policy implementation in an EFL teacher education program in Vietnam / Võ Phan Thu Ngân

Tác giả : Võ Phan Thu Ngân

Nhà xuất bản : Edith Cowan University

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Perth, Australia

Mô tả vật lý : xix, 250 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 370.9597

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Ảnh hưởng của đổi mới công nghệ đối với giáo dục -- Việt Nam. 2. Giáo dục -- Việt Nam. 3. Giáo viên tiếng Anh -- Đào tạo -- Việt Nam. 4. Luận án -- Úc. 5. Tiếng Anh -- Dạy và học -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26054
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26055 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top