loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Electro-acoustical probing of space-charge and dipole-polarization profiles in polymer dielectrics for electret and electrical-insulation applications / Nguyễn Đoàn Quyết ; supervisors : Reimund Gerhard, Ronald Plath

Tác giả : Nguyễn Đoàn Quyết ; supervisors : Reimund Gerhard, Ronald Plath

Nhà xuất bản : University of Potsdam

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Potsdam, Germany

Mô tả vật lý : 112 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 620.2

Chủ đề : 1. Điện âm học. 2. Độ phân cực (Điện năng). 3. Không gian điện tích. 4. Luận án -- Đức. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26051
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26052 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top