loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Corporate Social Responsibility and corporate financial policies : evidence from Viet Nam / Phạm Thị Thúy Hằng ; supervised by Jung Sung Chang

Tác giả : Phạm Thị Thúy Hằng ; supervised by Jung Sung Chang

Nhà xuất bản : Chonnam National University

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Chonnam, South Korea

Mô tả vật lý : viii, 162 tờ : bảng, sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.408

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Khía cạnh xã hội -- Việt Nam. 2. Doanh nghiệp -- Tài chính -- Việt Nam. 3. Luận án -- Hàn Quốc. 4. Trách nhiệm xã hội trong kinh doanh -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26047
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26048 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top