loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

The impact of FDI spillovers on the productivity of domestically manufacturing firms and average wage in Vietnam / Huỳnh Thị Ngọc Hiền ; supervisors : Nguyen Van Phuong, Tran Tien Khoa

Tác giả : Huỳnh Thị Ngọc Hiền ; supervisors : Nguyen Van Phuong, Tran Tien Khoa

Nhà xuất bản : International University

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : [25] tờ, x, 163, lxii tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 file điện tử

Số phân loại : 332.67309597

Chủ đề : 1. Đầu tư nước ngoài -- Việt Nam -- Mô hình kinh tế lượng. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Năng suất công nghiệp -- Việt Nam -- Mô hình kinh tế lượng. 4. Ngành công nghiệp sản xuất -- Việt Nam -- Mô hình kinh tế lượng. 5. Tiền lương và năng suất lao động -- Việt Nam -- Mô hình kinh tế lượng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26045
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top