loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đầu tư giá trị và tỷ suất sinh lời tại Việt Nam / Trần Tuấn Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Tuyết Hoa

Tác giả : Trần Tuấn Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Tuyết Hoa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [12], 228, [40] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.63209597

Chủ đề : 1. Cổ phiếu -- Tỷ suất lợi nhuận -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Ngân hàng đầu tư -- Việt Nam. 4. Phân tích đầu tư -- Việt Nam. 5. Quản lý danh mục đầu tư -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26037
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26038 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top