loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam / Đoàn Việt Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đức Trung

Tác giả : Đoàn Việt Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đức Trung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 124, xxxiv, [58] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.1209597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngân hàng thương mại -- Phí dịch vụ -- Việt Nam. 3. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Phí dịch vụ -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26035
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26036 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top