loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mối quan hệ giữa kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Quang Đào

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Quang Đào

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 188, xxxii, [23] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.4609597

Chủ đề : 1. Chính sách tiền tệ -- Việt Nam. 2. Lạm phát (Tài chính) -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Phát triển kinh tế -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26031
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26032 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top