loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở tỉnh Bình Dương / Nguyễn Trí ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thị Xuân Thọ, Nguyễn Minh Tuệ

Tác giả : Nguyễn Trí ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thị Xuân Thọ, Nguyễn Minh Tuệ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 23 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 338.604209597

Chủ đề : 1. Địa lý kinh tế -- Tóm tắt. 2. Khu chế xuất -- Việt Nam -- Bình Dương -- Tóm tắt. 3. Khu công nghiệp -- Việt Nam -- Bình Dương -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26026
Đang xử lý kỹ thuật
Top